emalista.fi

Kuulemattomat varoitukset ja äkillinen tuho

Niinkuin on kirjoitettu, ja miksei vahvempaakin "ruokaa".

Kuulemattomat varoitukset ja äkillinen tuho

ViestiKirjoittaja Irene » 14.10.2020 13:43

Kuulemattomat varoitukset ja äkillinen tuho

Unheeded Warnings and Sudden Devastation

By Jonathan Brentner, September 11, 2020

Kun Saint Helens -tulivuori jylisi keväällä 1980, niin yksi mies seisoi lujasti päättäneenä jäädä
vuorelle. Majatalonpitäjä Harry R. Truman kieltäytyi lähtemästä kodistaan huolimatta
evakuointimääräyksestä ja toistuvista varoituksista, jotka tulivat maanjäristyksinä.
Hän myönsi olevan "mahdollista", että vuori voisi "räjähtää" jonain päivänä, mutta ei koskaan
päässyt niin pitkälle, että olisi halunnut "pakata laukkunsa" ja jättää kotinsa.
18. toukokuuta 1980 St. Helens -tulivuori räjähti sellaisella voimalla, että 1300 jalkaa vuoren
huippua katosi heti. Räjähdys aiheutti valtavan maanvyöryn, joka liikkui alas vuoren rinteitä yli 110
mailin tuntinopeuksilla ja nieli kaiken reitillään olevan, mukaan lukien Harry R. Truman'in
asuinpaikan hänen omistamassaan majatalossa Spirit Lake -järvellä.
Miksi mainita itsepäinen vanha mies, joka kieltäytyi ottamasta huomioon lähestyvän katastrofin
varoituksia? Koska hän edustaa niin monia tämän päivän maailmassamme. Aivan kuten herra
Truman, he kuulevat Raamatun profetian varoitukset ja tuntevat ajallemme luontaisen vaaran,
mutta eivät käänny Vapahtajan puoleen, eivätkä odota Hänen ilmestymistään.
Varoitusmerkkejä on kaikkialla
Herra ei vaikene näinä viimeisinä päivinä. Viimeisten päivien merkit ovat aivan liian lukuisat
kuvailtavaksi yhdessä viestissä. Viimeisten päivien ensimmäinen merkittävä indikaattori oli 18.
toukokuuta 1948, kun Israelista tuli valtio, mikä toteutti ennustuksen Jes. 66:8. (Presidentti Harry S.
Truman näytti tietä Israelin tunnustamisessa valtioksi.)
Hyppää eteenpäin vuoteen 2020 ja näemme ahdistuksen ajan maailmanhallituksen ponnahtavan
eloon silmiemme edessä yhdessä teknologian kanssa, joka on välttämätön, että antikristus voi
panna täytäntöön "pedon merkin" kuolemanrangaistuksen uhalla. Aikamme laittomuus ja väkivalta
yhdistettynä lukuisiin merkkeihin toistuvasti varoittavat meitä tulevan Herran päivän lähestyvästä
tuhosta ja kuolemasta.
Kuten Harry R. Truman, monet uskovat eivät vielä halua "pakata laukkujaan" Jeesuksen läheisen
paluun odotuksessa. He eivät tunnista kiireellisyyttä ajassa, jossa elävät; ja siitä seuraa, että he
elävät yksinomaan tämän maailman asioille ilman välttämätöntä ikuisuusperspektiivin
tasapainottavaa vaikutusta. He toistavat saman erehdyksen kuin fariseukset ja saddukeukset, jotka
olivat sokeita merkeille, että heidän luvattu Messiaansa seisoi heidän keskellään (Mt. 16:1-4).

Aivan kuten muinaiset uskonnolliset johtajat, monet eivät nykyään tunnista lukuisia merkkejä, jotka
osoittavat Jeesuksen välittömään ilmestymiseen.
Jeesus tulee pikaisesti
Jeesuksen viimeiset sanat seurakunnalleen sisältävät lupauksen hänen nopeasta paluustaan.
”Hän, joka näitä todistaa, sanoo: "Totisesti, minä tulen pian". Amen, tule, Herra Jeesus!" (Ilm.
22:20). Sana "pian" kreikaksi on tachu, joka olisi paljon paremmin käännetty sanalla "nopeasti." Se
viittaa toiminnan nopeuteen. Herra päätti suoran ilmoituksensa koko seurakunnalle lupauksella,
että hän palaa nopeasti hakemaan morsiamensa.
Myös Paavali kirjoitti Jeesuksen ilmestymisen nopeudesta viemään meidät kotiin: ”...yhtäkkiä,
silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat
katoamattomina, ja me muutumme” (1.Kor. 15:52). Jeesus herättää Kristuksessa kuolleet ja
tempaa elossa olevat pyhät pois hetkessä, ”silmänräpäyksessä.”
Meillä ei ole varoitusta päivää tai kahta ennen tempausta; heti kun kuulemme pasunan äänen,
olemme ikuisesti Herran kanssa. Se, mitä jo nyt näemme maailmassa, kertoo meille, että tuo päivä
on tavattoman lähellä.
Aivan kuten St. Helens -tulivuoren purkausta seurannut tuho, niin myös 1.Ts. 5:3 kertoo, että
tempauksesta jäljelle jääneitä kohtaa ”yhtäkkiä turmio.” Tämä näyttää olevan Jumalan vihan
ahdistuksen aikaa edeltävä vuodatus. Lähdettyämme maan päältä maailma kokee
sanoinkuvaamattoman kauhun, joka pahenee paljon seitsenvuotisen ahdistuksen aikana.
Oletko valmis?
Jos et ole vielä asettanut luottamustasi Jeesukseen, niin tee, tee se, ennenkuin on myöhäistä
välttää kauhua, joka on tulossa maailman päälle. Anna Jumalan Hengen avata sydämesi
evankeliumin totuudelle, joka löytyy Raamatun sanoista lukiessamme, että Kristus kuoli ristillä
syntiemme tähden, haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, astui ylös taivaaseen ja on
tulossa takaisin hakemaan seurakuntansa.
Jeesuksen ylösnousemus todistaa, että hän on se, joka hän sanoi olevansa, ja pystyy näin ollen
pelastamaan kaikki, jotka uskovat. Joh. 3:16 sanoo: "Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut,
että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi
iankaikkinen elämä." Tämä yksinkertainen jae on iankaikkisen elämän avain.
Usko alkaa tunnustamisella, että tarvitsemme Jeesuksen ristillä suorittaman maksun
synneistämme. Room. 3:23 sanoo: “Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta
vailla.”
Vapahtajan tarpeemme on universaalinen. Koska kaikki ovat tehneet syntiä, niin jokainen tarvitsee
Jeesusta (Joh. 14:6); ei ole poikkeuksia. Hän yksin maksoi velan synneistämme.
Jotkut luulevat erheellisesti voivansa kompensoida syntinsä hyvällä käytöksellä. Apostoli Paavali
sanoo kohdassa Ef. 2:8-9, että näin ei ole: ”Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette
itsenne kautta - se on Jumalan lahja - ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.” Iankaikkinen
elämä tulee armosta uskon kautta; pelastava usko perustuu yksinomaan Jeesukseen ja Hänen
uhriinsa syntiemme puolesta.
Jos olet riippuvainen omasta hyvyydestäsi tai käytöksestäsi saadaksesi iankaikkisen elämän, jäät
hyvin kauas normista ja jäljelle, kun Jeesus tulee hakemaan seurakuntansa.
Jos lepäät turvallisesti Kristuksessa, niin tiedä, että sinulla on vain vähän aikaa jäljellä tässä
maailmassa. Kirjoitin ajan myöhäisyydestä ennen Jeesuksen ilmestymistä artikkeleissa: One
Minute to Midnight; Not Now, I have My Life to Live; jaThe Beast at Our Door.

Kun Jeesus tulee hakemaan seurakuntansa, kaikki Hänelle kuuluvat poikkeuksetta saavat
kirkastetun ruumiin (Fil.3: 20-21. Kohdassa Joh. 10:27-29 Jeesus sanoo tämän kaikista hänen
luoksensa tulleista: "Ja minä annan heille iankaikkisen elämän ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan
ryöstä heitä minun kädestäni." Turvallisuutemme ei kuitenkaan poista tarvetta valppauteen ja
valmiuteen (Mt. 24:44 ja 25:13).
Paavali viittaa ”vanhurskauden kruunuun”, joka on varattu ”kaikille, jotka ovat rakastaneet hänen
ilmestymistään” (2.Tim. 4: 8); erityinen palkinto on niille, jotka innokkaasti odottavat Jeesuksen
paluuta viemään meidät kotiin. Mitä tulee valmiuteen, niin apostoli Johannes kirjoittaa: "Ja nyt,
lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva eikä meitä häpeällä
karkoitettaisi pois hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan" (1.Joh.2:28). Varomattomuus
vaelluksessamme Jeesuksen kanssa ei estä meitä pääsemästä taivaaseen, mutta se voi aiheuttaa
meille häpeän, kun Hän ilmestyy.
Uskon autuus
Jakeessa Ilm. 22:7 Jeesus sanoo: ”Ja katso, minä tulen pian. Autuas se, joka ottaa tämän kirjan
ennustuksen sanoista vaarin!” Ilmestyskirjan sanojen noudattamisessa on vielä enemmän
autuutta.
Saatanan hyökkäyksen rajuudella Ilmestyskirjaa vastaan ei ole rajoja. Hän työskentelee päivin öin
ryöstääkseen uskovilta sen lohduttavan sanoman, joka vakuuttaa heille vapautumista tulevasta
seitsemän vuoden ahdistuksesta, kuten myös ajassamme niin vallitsevan pahuuden ja väkivallan
lopullisesta rangaistuksesta.
Autuus, jonka Jeesus lupasi meille jakeessa Ilm. 22: 7, tulee myös siitä, että tiedämme, että
Jumalan täydellisessä hallinnassa on jokainen uusi päivämme, riippumatta siitä, mitä tulee
eteemme, tai väkivallasta ja kaaoksesta, joka ympäröi maailmaa. Psalmeissa (46:10) Herra sanoo,
että "minä olen Jumala, korkea kansojen keskellä." Ilmestyskirja tarjoaa yksityiskohdat Hänen
synnin tuomiostaan, joka valmistaa tien hänen korotukselleen, josta luemme Ilmestyskirjan
luvuissa 19 ja 20.
Ei ole aitoa välitöntä toivoa niille, jotka hylkäävät profeetalliset merkit ajassa, jossa elämme; vain
ohikiitävä toivo, että "jotenkin elämä palaa normaaliksi tulevaisuudessa." He eivät näe, kuinka
"suuri nollaus," jota maailmamme eliitti ajaa, johtaa antikristuksen valtakuntaan, aivan kuten
Johannes kirjoitti Ilmestyskirjassa.
Ne meistä, jotka ymmärtävät Ilmestyskirjan varoitukset, tietävät, että sen sivuilla kuvatut tuomiot
eivät ole vain mahdollisia, vaan myös hyvin lähellä. Toisin kuin Jeesuksen ajan fariseukset ja
saddukeukset, me tunnistamme Jeesuksen paluun merkit ja katsomme ylöspäin odottaessamme
Hänen ilmestymistään viemään meidät paikkaan, jota Hän valmistaa meille Isänsä talossa (Joh.
14: 1-3). Se ei siitä parane!
Harry R. Truman'in tarina varoittaa meitä siitä hulluudesta, kun jätämme huomiotta profeetalliset
merkit, jotka kertovat meille, että elämme todellakin viimeisiä päiviä. Aivan kuten purkaus, joka
yhtäkkiä tuhosi St. Helens -tulivuoren huipun, Herran päivä tuo äkillisen tuhon tähän maailmaan
niille, jotka nyt hylkäävät evankeliumin pelastavan sanoman ja heidät jätetään kohtaamaan Herran
päivä.
Harry R. Truman sivuutti lähestyvän katastrofin varoitukset. Mitä sinä aiot tehdä Raamatun
profetian varoituksille?
Jonathan Brentner
Kuva

Job 22:26 silloin on ilosi oleva Kaikkivaltiaassa, ja sinä nostat kasvosi Jumalan puoleen.
Avatar
Irene
Ylläpitäjä
 
Viestit: 5633
Liittynyt: 24.10.2013 09:02

Paluu Opetusta Jumalan Sanan mukaan

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa

cron