emalista.fi

YHTEISKUNNAN VALMISTELU ANTIKRISTUKSELLE

Efe 5:10 ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle;
11 Älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä.

YHTEISKUNNAN VALMISTELU ANTIKRISTUKSELLE

ViestiKirjoittaja Irene » 27.03.2021 17:06

YHTEISKUNNAN VALMISTELU

ANTIKRISTUKSELLE

THE PREPPING OF SOCIETY FOR THE ANTICHRIST

by Jonathan Brentner, 15.9.2020

Kuka olisi voinut kuvitella vuoden 2020 alkaessa, että Kiinasta tuleva virus vie meidät lähemmäksi
ahdistusta? COVID-19 on kuitenkin tehnyt juuri sen.
Siitä lähtien, kun virus ilmestyi ensimmäisen kerran Yhdysvalloissa, tavoitelinja (goal line)
hallituksen rajoitusten, sulkemisten, karanteenien ja maskien käytön vähentämiselle on jatkuvasti
muuttunut. He ovat siirtyneet käyrän oikaisemisesta, jonka CDC:n mukaan piti kestää kahdesta
neljään viikkoa, vähennettyihin sairaalahoitoihin, rokotuksen saamiseen kaikille ja tri. Fauci'n
hiljattaiseen toteamukseen, että ihmiset voivat palata elokuvateattereihin vasta, kun rokote on ollut
saatavilla kokonaisen vuoden ajan.
Mutta merkitseekö rokotteen saaminen paluuta normaaliin? Tucker Carlson'in raportin mukaan Fox
News -kanavalla 26. elokuuta tavoitteet ovat jälleen siirtyneet. Hän lainasi Maailman
terveysjärjestön (WHO) pääjohtajan tri. Tedros Adhanom Ghebreyesus'ta, joka sanoo, että
rokotteen löytäminen COVID-19:lle ei ole lopullinen tavoite. Ei, lopullinen tavoite on "yhteiskunnan
järjestäminen uudelleen." Hän lainasi WHO:n johtajan sanoneen myös näin: "Emme tule
palaamaan, emmekä voi palata asioiden entiseen malliin."
Joten mikä on yhteys viruksen ja ilmaston hallinnan välillä? Tucker Carlson määrittää sen näillä
sanoilla: "molemmat ovat tekosyitä sosiaaliseen massavalvontaan (mass social control)."
Tämä "sosiaalinen valvonta" valmistaa tien tulevalle maailmanhallitukselle. Globaali huoli ilmaston
lämpenemisestä ja COVID-19:n synnyttämä pelko valmistavat yhteiskuntaa antikristuksen
saapumiselle.
S UURI NOLLAUS ( THE G RE AT RES ET) O N TAVO I TE
Ei tarvitse katsoa SEN pidemmälle kuin Maailman talousfoorumin (WEF) verkkosivustolle
nähdäkseen, kuinka globaali eliitti pyrkii käyttämään näitä "kriisejä" järjestääkseen yhteiskunnan
uudelleen jotakin sellaista varten, josta he käyttävät nimitystä “The Great Reset.”

Seuraavassa muutama avauslainaus WEF:n verkkosivuston ”The Great Reset” -sivulta.
Globaalien sidosryhmien on kiireesti tehtävä yhteistyötä COVID-19 -kriisin suorien
seurausten hallitsemiseksi samanaikaisesti. Parantaakseen maailman tilaa Maailman
talousfoorumi käynnistää aloitteen The Great Reset (Suuri Nollaus).
Covid-19 -kriisi ja sen aiheuttamat poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset häiriöt muuttavat
perusteellisesti päätöksenteon perinteistä kontekstia. Moninkertaisten järjestelmien
epäjohdonmukaisuudet, puutteet ja ristiriitaisuudet – terveydenhuollosta ja rahoituksesta
energiaan ja koulutukseen - ovat näkyvämpiä kuin koskaan keskellä globaalia kontekstia,
johon kuuluu huoli elämästä, toimeentulosta ja planeetasta. Johtajat huomaavat olevansa
historiallisessa tienristeyksessä hoitamassa lyhyen tähtäyksen paineita keskipitkän ja pitkän
tähtäyksen epävarmuuksien kustannuksella.[ii]
Paine Suureen Nollaukseen on saavuttanut YK:n. Pääsihteeri António Guterres lisäsi seuraavan
tekstin kutsuun järjestää uudelleen maailman hallitukset niin "pandemian" kuin "ilmastomuutoksen"
perusteella:
Suuri Nollaus on tervetullut tunnustus, että tämän inhimillisen tragedian on oltava
herätyssoitto. Meidän on rakennettava tasa-arvoisempia, osallistavampia ja kestävämpiä
talouksia ja yhteiskuntia, jotka ovat joustavampia pandemioiden, ilmastonmuutoksen ja
monien muiden kohtaamiemme globaalien muutosten edessä. [iii]

COVID-19 ja ilmastomuutos ovat "herätyssoitto" "globaaleillle muutoksille," mikä lisää tarvetta
Suurelle Nollaukselle, ahdistuksen tulevalle maailmanjärjestykselle, jota antikristus jonakin päivänä
hallitsee. Eliitti, joka johtaa WEF:ää, ei piilottele tarkoitustaan käyttää ilmastomuutosta ja virusta
verukkeena maailmanhallitukselle.
Peter Koenig kirjoitti seuraavan, kuinka COVID-19 vie eliitin agendaa kohti maailmanhallitusta, jota
hän kutsuu "Pedoksi".
Meistä on tullut orjuutettuja Pedolle. Peto määrää talouksiemme nousun ja romahduksen,
kenet pitäisi kahlehtia velalla, milloin ja missä pandemian pitäisi puhjeta ja siitä selviämisen
ehdot, esimerkiksi sosiaalinen aresti. Ja kaiken huipuksi - pedon käyttämä instrumentti on
hyvin ovelasti pienenpieni näkymätön vihollinen, jota kutsutaan virukseksi ynnä valtava,
mutta myös näkymätön hirviö, PELKO. Se pitää meidät poissa kadulta, tapaamisista
ystäviemme kanssa ja sosiaalisesta viihteestä, teatterista, urheilusta tai piknikiltä puistoon.
[iv]

Minusta on varsin merkille pantavaa, että vaikka herra Koenig ei väitä tuntevansa Raamatun
profetiaa, hän käyttää Danielin ja Ilmestyskirjan terminologiaa kuvaillessaan antikristuksen
valtakuntaa.

Esitän nämä lainaukset osoittamaan, miten ilmastomuutos ja COVID-19 ovat paineen takana
Suureen Nollaukseen. Näemme todisteita siitä YK:n Agenda 2030:ssa, joka listaa tavoitteet
maailmanhallitukselle, jonka se toivoo toteuttavansa vuoteen 2030 mennessä. Uusi vihreä sopimus
(The New Green Deal) Yhdysvalloissa heijastaa Agenda 2030:n tavoitteita sen esityslistalla
marksilaiseksi totalitaariseksi maailmanjärjestykseksi (joka tunnetaan myös Petona).
YH TEI SKU NN AN EH DO LLI STAMI NEN SUU RELL E NO LL AUK SE LLE
Kuinka maailmamme eliitti-globalistit valmistavat maailman seuraamaan johtoaan marksilaisen
hallituksen perustamisessa? Seuraavassa listaan joitakin tapoja, joilla he käyttävät koronavirusta
kuten myös ilmastomuutosta demonisiin tarkoituksiinsa saadakseen aikaan Suuren Nollauksen,
joka tasoittaa tien antikristuksen hallinnolle ahdistuksen aikana.

1. Pelko: Ensimmäinen työkalu globalistien arsenaalissa on pelko ja he ovatkin onnistuneet
luomaan sitä todella paljon sekä Yhdysvalloissa että kaikkialla maailmassa.
He mainostivat ilmastonmuutoksen kauhuja vuosikymmenien ajan, mutta se yksinään ei ole
vanginnut massojen huomiota, minkä he olivat toivoneet sen tekevän. Pettäneiden ennustusten
suuri määrä yhdessä tutkijoiden armeijan kanssa, jotka nyt kiistävät varoitukset lähestyvästä
hirveästä tuomiosta, ovat vähentäneet ilmastohälytyksen vaikutusta moniin ihmisiin. Se on
jatkuvasti häntäpään huolenaiheita haastatelluilla.
Globalistit tarvitsivat kriisin, joka vaikuttaisi kaikkiin maailman ihmisiin ja siten COVID-19 saapui
maisemaan. Edelleen he antavat hirveitä varoituksia ilmastonmuutoksesta niille, jotka kuuntelevat
ja uskovat tuohon keksittyyn paniikkiin. Eliitti on kuitenkin lisännyt koronaviruksen suunnitelmiinsa
luoda laaja hälytystila, jota he tarvitsevat saadakseen ihmiset valmiiksi hyväksymään demonisen
marksilaisen ratkaisunsa molempiin kriiseihin.

2. Petos: Jotta pelko voisi kukoistaa kaikkialla maailmassa, eliitin on petettävä ihmisiä ja
tiedotusvälineet ovat olleet auliita rikoskumppaneita tämän päämäärän hyväksi. Ne ovat suuresti
paisutelleet tämän viruksen vaaraa ja väheksyneet menestystarinoita viruksen hoidoista.
Valtavasti paisutetuin luvuin ne ovat myös pitäneet viruksen pelon elossa yli sen vaiheen, jossa on
järkevää pakottaa maskien käyttöön ja sulkemisiin.
Median pimittäminen kaikki hydroksiklorokiinin käyttöön liittyvät menestystarinat viruksen hoidossa
sen alkuvaiheessa on lisännyt kuolemien määrää tähän virukseen sekä paniikkia, koska suuri
enemmistö kyllä tietää sen tehokkuudesta.
Tämän seurauksena monet ihmiset uskovat kuulemiaan valheita ja luottavat, että hallitus pitää
heidät terveinä ja hengissä, mikä juuri on globalistien tavoite, kun he valmistavat ihmisiä
parannuskeinolleen luomaansa terveydenhuollon kriisiin.

3. Käskeä ihmisiä alistumaan oman hyvinvointinsa vuoksi: Pelon ja aikamme suuren petoksen
yhdistelmä on saanut valtavat määrät ihmisiä valmiiksi alistumaan hallitukselle, jota he nyt pitävät
terveytensä suojelijana. Tämän seurauksena he ovat auliisti luopuneet monista oikeuksistaan ja
vapauksistaan pysyäkseen terveinä – suuntaus, joka jatkuu varmasti.
Uusi maailmanjärjestys (Peto) ei voi käyttää valtaansa ihmisiin, elleivät nämä vapaaehtoisesti
alistu määräyksiin hallitukselta, johon luottavat hyvinvointinsa ja terveytensä suhteen. Ihmiset
käyttävät maskeja kyseenalaistamatta niiden tehokkuutta.
Ja hyvin harvat pastorit vastustavat sosialististen kuvernöörien heille asettamaa
uskonnonvapauden rajoitusta. Kiitän Herraa John MacArthur'in rohkeudesta tässä suhteessa.

4. Laittomuus ja väkivalta: Miljardööri-globalistit rahoittavat väkivaltaa ja laittomuutta, jota
saamme todistaa kaikkialla Yhdysvalloissa. Tulos on täsmälleen päinvastainen, kuin mitä
mellakoivat uskovat saavansa aikaan tulipaloilla, hyökkäyksilä viattomien kimppuun ja tappamalla
lainvalvontaviranomaisia.
Suuren Nollauksen takana olevat aikovat käyttää lain ja järjestyksen romahduttamista saadakseen
aikaan paljon ankaramman "poliisivaltion”, jossa valtion sääntöjä valvovat sitoutuvat uskollisuuteen
hirmuvaltaiselle maailmanhallitukselle ennemmin kuin kaupungillensa, osavaltiollensa tai
maallensa. Poliisin julmuuden vastaiset mielenosoitukset johtavat totalitaariseen hallintoon, jossa
kaikki, rodusta, kansallisuudesta tai sukupuolesta riippumatta, vapisevat pelosta nähdessään ne,
jotka valvovat kaikkivoivan sosialistisen hallituksen drakonisten määräysten noudattamista.

5. Vahvistaa tarve hallituksen valvonnalle: Jotta eliitti saavuttaisi lopullisen tavoitteensa,
maailmanhallituksen, heidän on saatava ihmiset vakuuttuneiksi, että hallituksella pitäisi olla
enemmän valvontaa heidän elämässään. Tämä selittää eliitin omistautumisen keksittyyn
ilmastohätätilaan ja siihen, miksi eivät päästä irti Kiina-viruksen kautta saavutetusta lisääntyneestä
elämämme valvonnasta.
Presidentti Donald Trump ja Yhdysvallat edustavat suurimpia esteitä heidän tavoitteensa
saavuttamisessa, minkä vuoksi näemme mellakoimista ja jatkuvia median valheita
presidentistämme. Vuonna 2016 Trump keskeytti heidän marssinsa maailman hallintaan, eivätkä
he voi sallia uutta viivästymistä pyrkimyksessään vakuuttaa maailma tarpeestaan lisätä hallituksen
valvontaa.
Vahvat voimat maailmassamme itsensä paholaisen johtamina pyrkivät luomaan
maailmanhallituksen ja he käyttävät kaikkea, mtä voivat, saadakseen sen toteutumaan. He eivät
päästä irti COVID-19 -terveyskriisistä, ennen kuin ovat saavuttaneet tavoitteensa alistaa koko
maailma marksilaisen hallinnon orjuuteen.

HYVÄ UUTINEN
Tucker Carlson oli oikeassa ilmastomuutoksen ja COVID-19 arvioinnissaan: "molemmat ovat
tekosyitä sosiaaliselle massojen valvonnalle". Maskien käyttöön, polvistumiseen BLM -liikkeelle ja
rokotteisiin sisältyy ihmisten valmistaminen sekä saamaan pedon merkin että palvomaan
antikristusta ahdistuksen aikana (Ilm. 13:16-18). Tämä on loppupeli siinä, mitä Saatana pyrkii
saavuttamaan Suuren Nollauksen kautta.
Profeetta Daniel, joka kirjoitti 2600 vuotta sitten, kirjoitti WEF:n Suuresta Nollauksesta. Hän kutsui
sitä "pedoksi", jolla on "sarvet" (Dan. 7:23-25). Apostoli Johannes, Ilmestyskirjan 13. luvussa, lisää
yksityiskohtia tähän petoon, jota antikristus jonakin päivänä personoi. Hän on ”laittomuuden
ihminen”, jonka Herra tuhoaa toisessa tulemuksessaan (2.Ts. 2:3-8).
Niille meistä, jotka kuuluvat Kristukselle, evankeliumin hyvä uutinen on, että Jeesus tulee meile
ennen ahdistuksen alkamista ja globalistien saatanallisten suunnitelmien huipentumista.
Emme odota pelolla Suurta Nollausta, vaan me odotamme innokkaasti suuren Vapahtajamme
ilmestymistä, joka vie meidät paikkaan, jota Hän on meille valmistanut (Joh. 14: 1-3). Odotamme
nopeaa lähtöämme tästä maailmasta taivaaseen.
Uutiset maailmastamme ovat kyllä tänä päivänä enemmän kuin hieman hämmentäviä, mutta
toivomme on ihanampi kuin osaamme kuvitella.
Jeesus on tulossa viemään meidät kotiin; meidän ei tarvitse osallistua aikamme pelkoon.
Nykyinen laittomuus ja väkivalta kertovat meille, että profetoitu ahdistus on niin lähellä, mutta
ennenkuin se toteutuu, me asumme paratiisissa Jeesuksen kanssa.
Note: Please consider signing up for my newsletter on the home page of my website at
https://www.jonathanbrentner.com/ . It will greatly help me in reaching more people. Thanks!
Viitteet:
[i] Here is a link to the Tucker Carlson report from August 26, https://www.youtube.com/watch?

v=CeTliWwDPOg&fbclid=IwAR09YXOk-
E6tjTtASHpYu5JFVglbNmmBt29aSKfRKvTOXu95madh1axi1zA

[ii] World Economic Forum Website—The Great Reset @ https://www.weforum.org/great-reset
[iii] Ibid.
[iv] Peter Koenig, The Global Reset – Unplugged. “The Deep State,” July 24, 2020, on the Global
Research website @ https://www.globalresearch.ca/global-re ... ed/5716178
Kuva

Job 22:26 silloin on ilosi oleva Kaikkivaltiaassa, ja sinä nostat kasvosi Jumalan puoleen.
Avatar
Irene
Ylläpitäjä
 
Viestit: 5633
Liittynyt: 24.10.2013 09:02

Paluu Paljastuksia vääristä opetuksista/oppimuksista

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa

cron